logo_98x61Ansökan om vintermedlemskap för isfri plats i sjön

OBS! För att få plats i hamnen ska båten vara inom följande mått: 12 x 4 meter längd och bredd och ej överskrida 12 ton. Vi tillåter endast båtar med giftfri botten (ren gelcoat eller epoxibehandlade).

Uppgifter om din båt

 
 
Personuppgifter lämnad till Hägerstens Båtklubb, HBK, (802457-3043) är skyddad enligt GDPR. Informationen sparas och bearbetas enbart i syfte att kommunicera med dig som medlem samt för att utföra HBK uppgifter i anslutning till ditt medlemskap, din medverkan i HBK verksamhet och ditt nyttjande av HBK hamn- och varvstillgångar.
Jag har satt mig in i HBK gällande stadgar och regelverk och jag accepterar genom dessa och dess eventuella uppdaterade versioner samt intygar att ovan av mig lämnade uppgifter är korrekta. Jag godkänner HBKs hantering av mina personuppgifter enligt ovan. Vid ändring av någon uppgift förbinder jag mig att omedelbart meddela HBK dessa.