logo_98x61Bli medlem i HBK

Här kan du ansöka om medlemskap i HBK som stödjande medlem eller ansöka som familjemedlem. Om du däremot vill ha en båtplats i klubben så ska du ställa dig vår kö för båtplats.

När du ansöker om att bli medlem i Hägerstens båtklubb ska du vara medveten om att det är en allmännyttig ideell förening. I en ideell förening måste alla medlemmar hjälpas åt med de arbetsplikter och vaktpass som finns. Vi vill också bidra till ett gott kamratskap inom klubben. En hel del aktiviteter anordnas både spontant och organiserat. Årsavgiften för medlemmar är 350 kr.

Vad avser din ansökan?

Personuppgifter lämnad till Hägerstens Båtklubb, HBK, (802457-3043) är skyddad enligt GDPR. Informationen sparas och bearbetas enbart i syfte att kommunicera med dig som medlem samt för att utföra HBK uppgifter i anslutning till ditt medlemskap, din medverkan i HBK verksamhet och ditt nyttjande av HBK hamn- och varvstillgångar. Jag har satt mig in i HBK gällande stadgar och regelverk och jag accepterar genom dessa och dess eventuella uppdaterade versioner samt intygar att ovan av mig lämnade uppgifter är korrekta. Jag godkänner HBKs hantering av mina personuppgifter enligt ovan. Vid ändring av någon uppgift förbinder jag mig att omedelbart meddela HBK dessa.