Integritetspolicy

Integritetspolicy

Hägerstens Båtklubb (HBK), org.nr 802457 – 3043 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som insamlas när du anmäler dig som medlem i klubben.

Våra medlemmars integritets- och dataskydd är mycket viktigt för oss och vi har därför vidtagit såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din integritet. De personuppgifter som du tillhandahåller oss kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy. Du kan alltid kontakta oss angående frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@hagerstensbatklubb.se

När du anmäler dig som medlem accepterar du vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Du godkänner även att vi använder dina uppgifter för att skicka information till dig. Innan du godkänner är det därför viktigt att du läst igenom vår integritetspolicy.

Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för att vi ska kunna behandla ditt medlemskap och för att följgöra klubbens åtagande till dig som medlem.

Centrala begrepp

Personuppgifter innebär information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgift är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är person- och kontaktinformation, såsom exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter registreras när ansökan om medlemskap lämnas in, samt att man har accepterat vår integritetspolicy.

Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att HBK ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i HBKs IT-system, samt i IT-system inom Svenska Båtunionen (SBU) och Saltsjön Mälarens Båtförbund (SMBF).

Vad gör vi med insamlade personuppgifter?

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas för vissa särskilda ändamål för att följgöra klubbens åtaganden mot dig. Genom att godkänna HBKs medlemsvillkor godkänner du denna integritetspolicy, och att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  1. Upprätta medlemsmatrikel i BAS-K och BAS-M, gäller inom SBU och SMBF
  2. Upprätta medlemsregister inom HBK
  3. Upprätta kaj- och båtlistor
  4. Upprätta lista över vinterliggare per år
  5. Upprätta väntelista, eltillstånd, vaktlista och HBK passersystem
  6. Kommunicera med dig
  7. Tillgodose dig med nyhetsbrev och övrig information

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar inte ut några personuppgifter utanför HBK, SBU och SMBF.

HBK lämnar inte ut några personuppgifter vid eventuella förfrågningar från tredje man.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras så länge du är medlem i HBK. Senast ett år efter avslutat medlemskap raderas dina personuppgifter, om inte det finns andra legala krav som hindrar radering.

Som medlem i HBK kan man inte anmäla att få bli borttagen (glömd). Vill man inte att HBK ska behandla personuppgifterna kan man inte vara medlem längre.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om i vilket syfte dina personuppgifter behandlas inom HBK och justera icke-komplett eller felaktig information om dig. Du har även rätt att begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter för det fall att uppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte de blev insamlad för.

Om det inte finns legala skyldigheter för oss, som hindrar radering av personuppgifterna, kommer vi på din begäran att radera samtliga icke-nödvändiga personuppgifter och referenser till dig i vår databas. Om du vill radera, justera eller erhålla information om lagrade personuppgifter eller nyttja din rätt till dataportabilitet kontaktar du oss via e-post: info@hagerstensbatklubb.se

Genom att godkänna HBKs medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information och personuppgiftsbehandling.

Cookies på hagerstensbatklubb.se

På hagerstensbatklubb.se använder vi så kallade cookies för besöksstatistik.

Vad är en Cookie?

En Cookie är en fil som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en webbplats. Cookien sparas för att webbplatsen skall kunna känna igen dig nästa gång du besöker denna.

Ditt samtycke till att ta emot Cookies

Genom att den webbläsare som du använder dig av är inställd på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot Cookies från vår webbplats.

Att välja bort Cookies

Du har möjlighet att välja bort att ta emot cookies från vår webbplats och du har även möjlighet att återkalla ett samtycke om att ta emot Cookies. Detta gör du genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte längre tillåter Cookies. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare som du använder dig av. Om du använder dig av:

smartphone ändrar du normalt inställningarna för telefonens webbläsare

läsplatta ändrar du normalt inställningarna i operativsystemet

dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare