30/9

30/9

Posted by tompelompen@gmail.com in

Vaggor och bockar ställs på plats enligt placeringslista. Skall vara märkta med: namn och telefonnummer. Denna märkning ska vara väl synlig efter täckning. Icke godkänt material får inte användas!

21 sep 2020 no comments

Post a comment