HBK KALENDARIUM 2020

   December        (2019)                                  

Söndag 1/12  Julglögg i klubbhuset kl 16.00

   Februari                                                   

Torsdag 20/2  Årsstämma, Hägerstens Medborgarhus kl 19.00

Fredag 21/2  Sista dag för ändringsanmälan om sommarplats. OBS!

   Mars                              

Söndag 1/3  Anmälningslistan för val av vaktnatt finns i klubbhuset. Välj själv datum! Från klockan 10.00 ligger den för påskrift.

Söndag 15/3  Vaktlistan tas ner kl 15.00. OBS!

Tisdag 31/3  Sommaravgiften skall senast vara betald

Tisdag 31/3  Komplett vaktlista anslås i klubbhuset kl 15.00 OBS! GLÖM EJ att kvittera!

   April                             

Torsdag 16/4  Informationsmöte 18.30  för medlemmar. Kallelse kommer.

Lördag 18/4  ARBETSPLIKT* kl 10.00. För medlemmar med båtar i sjön, omrörare ska plockas in. Vattnet på bryggorna slås på.

Lördag 18/4  Möte för nyinvalda medlemar i klubbhuset kl 14.00. Kallelse kommer.

Söndag 19/4 Vinterliggarna i sjön ska ha flyttat till sina ordinarie platser.

Fredag 24/4 18.30 Pubkväll på HBK information anslås i klubbhuset.

Lördag 25/4  Hamnlista för sommarplatser anslås i klubbhuset. kl 12.00.

   Maj                              

Lördag 2/5  Vårlunch kl 12.00

Lördag 9/5  Sjösättning kl 08.00. Fyll i en ny försäkran/förbindelse om du bytt båt eller försäkringsbolag. Ställ undan ditt pallvirke omgående på anvisad plats.

Söndag 10/5  Sjösättning kl 08.00. Fyll i en ny försäkran/förbindelse om du bytt båt eller försäkringsbolag. Ställ undan ditt pallvirke omgående på anvisad plats.

Tisdag 12/5  ARBETSPLIKT* kl 18.00 för medlemmar med bryggplats nr 201 – 211, 102 – 113. Hamnplan skall städas. Allt som ej tas om hand kastas i sopcontainer som finns på plats.

   Juni                               

Lördag 13/6  Eskader till en klubbholme i Mälaren, samling kl 14.00

Fredag 26/6 18.30 Grillkväll på HBK information anslås i klubbhuset.

Lördag 27/6  ARBETSPLIKT* Rensning av sly mm på hamnplan. Kallelse kommer. kl 10.00

   Juli                              

Fredag 31/7  Sista dag för ändringsanmälan om vinterplats OBS!

   Augusti                              

Lördag 15/8  ARBETSPLIKT* Rensning av sly mm på hamnplan. Kallelse kommer. kl 10.00

Fredag 28/8  Kräft- och Surströmmingsskiva information anslås i klubbhuset kl 10.00

Måndag 31/8  Vinteravgiften skall senast vara betald.

   September                                          

Torsdag 10/9  ARBETSPLIKT* kl 18.00 för medlemmar med  bryggplats nr 4 – 18, 842 – 829.

Torsdag 17/9  Informationsmöte för medlemmar kl 18.30. Kallelse kommer.

Söndag 27/9  Placeringslista över uppläggningsområdet anslås i klubbhuset. kl 12.00

Onsdag 30/90  Vaggor och bockar ställs på plats enligt placeringslista. Skall vara märkta med: namn och telefonnummer. Denna märkning ska vara väl synlig efter täckningen. Icke godkänt material får inte användas!

   Oktober                              

Lördag 3/10  Torrsättning kl 07.30. Glöm inte att anmäla ev ändringar om din försäkring. Bortplockning av pallar och förtöjningsutrustning på bryggorna ska ske samma dag.

Söndag 4/10  Torrsättning kl 07.30. Glöm inte att anmäla ev ändringar om din försäkring. Bortplockning av pallar och förtöjningsutrustning på bryggorna ska ske samma dag.

Fredag 9/10  Pubkväll på HBK ingormation anslås i klubbhuset kl 18.30.

Måndag 19/10 Vinterliggarna får tidigast komma

Lördag 24/10  ARBETSPLIKT* för vinterliggare i sjön kl 10.00. Vattnet på bryggorna stängs av.

Lördag 31/10  Sista dag för egen upptagning av båten. OBS!

   November                                          

Söndag 29/11  Julglögg i klubbhuset kl 16.00

OBS * = Kallelse anses ha skett genom detta kalendarium utom där särskilt anges att kallelse kommer.

Kalendarium 2020 för utskrift (pdf) Adobe_Acrobat_Pro_PDF