HBK KALENDARIUM 2021

   Februari                                                   

Torsdag 18/2  Årsstämma, Hägerstens Medborgarhus kl 19.00

Söndag 28/2  Sista dag för ändringsanmälan om sommarplats. OBS!

   Mars                              

Måndag 1/3  Anmälningslistan för val av vaktpass finns i klubbhuset. Välj själv datum!

Söndag 21/3  Vaktlistan tas ner. OBS!

Onsdag 31/3  Sommaravgiften skall senast vara betald

   April                             

Tisdag 6/4  Komplett vaktlista anslås i klubbhuset OBS! GLÖM EJ att kvittera!

Lördag 17/4  ARBETSPLIKT* kl 10.00. För medlemmar med båtar i sjön, omrörare ska plockas in. Vattnet på bryggorna slås på.

Lördag 24/4  Hamnlista för sommarplatser anslås i klubbhuset.

   Maj                              

Lördag 8/5  Sjösättning kl 08.00. Fyll i en ny försäkran/förbindelse om du bytt båt eller försäkringsbolag. Ställ undan ditt pallvirke omgående på anvisad plats.

Söndag 9/5  Sjösättning kl 08.00. Fyll i en ny försäkran/förbindelse om du bytt båt eller försäkringsbolag. Ställ undan ditt pallvirke omgående på anvisad plats.

Tisdag 11/5  ARBETSPLIKT* kl 18.00 för medlemmar med bryggplats nr 812 – 824. Hamnplan skall städas. Allt som ej tas om hand kastas i sopcontainer som finns på plats.

   Juni                               

Lördag 19/6 18.00 Grillkväll på HBK information anslås i klubbhuset.

   Juli                              

Lördag 3/7  ARBETSPLIKT* Rensning av sly mm på hamnplan. Kallelse kommer. kl 10.00

Lördag 31/7  Sista dag för ändringsanmälan om vinterplats OBS!

   Augusti                              

Lördag 14/8  ARBETSPLIKT* Rensning av sly mm på hamnplan. Kallelse kommer. kl 10.00

Lördag 28/8  Kräft- och Surströmmingsskiva information anslås i klubbhuset kl 18.30

Tisdag 31/8  Vinteravgiften skall senast vara betald.

   September                                          

Torsdag 9/9  ARBETSPLIKT* kl 18.00 för medlemmar med  bryggplats nr  800 – 811, 701 – 710.

Torsdag 16/9  Informationsmöte för medlemmar kl 18.30. Kallelse kommer.

Lördag 25/9  Placeringslista över uppläggningsområdet anslås i klubbhuset.

Onsdag 29/9  Vaggor och bockar ställs på plats enligt placeringslista. Skall vara märkta med: namn och telefonnummer. Denna märkning ska vara väl synlig efter täckningen. Icke godkänt material får inte användas!

   Oktober                              

Lördag 2/10  Torrsättning kl 07.30. Glöm inte att anmäla ev ändringar om din försäkring. Bortplockning av pallar och förtöjningsutrustning på bryggorna ska ske samma dag.

Söndag 3/10  Torrsättning kl 07.30. Glöm inte att anmäla ev ändringar om din försäkring. Bortplockning av pallar och förtöjningsutrustning på bryggorna ska ske samma dag.

Fredag 15/10  Pubkväll på HBK ingormation anslås i klubbhuset kl 18.30.

Måndag 18/10 Vinterliggarna får tidigast komma

Lördag 30/10  ARBETSPLIKT* för vinterliggare i sjön kl 10.00. Vattnet på bryggorna stängs av.

Söndag 31/10  Sista dag för egen upptagning av båten. OBS!

   November                                          

Söndag 28/11  Julglögg i klubbhuset kl 16.00

OBS * = Kallelse anses ha skett genom detta kalendarium utom där särskilt anges att kallelse kommer.

Kalendarium 2021 för utskrift (pdf) Adobe_Acrobat_Pro_PDF