HBK KALENDARIUM 2022

   Februari                                                   

Torsdag 24/2  Årsstämma, via Zoom kl 19.00

Söndag 27/2  Anmälningslistan för val av vaktpass finns i klubbhuset. Välj själv datum!

Måndag 28/2  Sista dag för ändringsanmälan om sommarplats. OBS!

   Mars                              

Söndag 20/3  Vaktlistan tas ner. OBS!

   April                             

Lördag 2/4  Komplett vaktlista anslås i klubbhuset OBS! GLÖM EJ att kvittera!

Lördag 16/4 Vattnet på bryggorna sätts på. 

Torsdag 21/4 Informationsmöte för klubbmedlemmar kl. 18.30. Kallelse kommer.

Fredag 22/4 Pubkväll information anslås i klubbhuset. kl. 18.30

Lördag 23/4 Vinterliggarna i sjön skall ha flyttat till sina ordinarie platser.

Lördag 23/4  Hamnlista för sommarplatser anslås i klubbhuset.

Fredag 29/4  Sommaravgiften skall senast vara betald

Lördag 30/4  Vårlunch anmälan anslås i klubbhuset. kl. 12.00

   Maj                              

Lördag 7/5  Sjösättning kl 08.00. Fyll i en ny försäkran/förbindelse om du bytt båt eller försäkringsbolag. Ställ undan ditt pallvirke omgående på anvisad plats.

Söndag 8/5  Sjösättning kl 08.00. Fyll i en ny försäkran/förbindelse om du bytt båt eller försäkringsbolag. Ställ undan ditt pallvirke omgående på anvisad plats.

Tisdag 10/5  ARBETSPLIKT* kl 18.00 för medlemmar med bryggplats nr 601 – 614. Hamnplan skall städas. Allt som ej tas om hand kastas i sopcontainer som finns på plats.

   Juni                               

Lördag 11/6 Eskaderhelg information anslås i klubbhuset.

Lördag 18/6 18.00 Grillkväll på HBK information anslås i klubbhuset.

   Juli                              

Lördag 2/7  ARBETSPLIKT* Rensning av sly mm på hamnplan. Kallelse kommer. kl 10.00

Söndag 31/7  Sista dag för ändringsanmälan om vinterplats OBS!

   Augusti                              

Lördag 13/8  ARBETSPLIKT* Rensning av sly mm på hamnplan. Kallelse kommer. kl 10.00

Lördag 27/8  Kräft- och Surströmmingsskiva information anslås i klubbhuset kl 18.30

Onsdag 31/8  Vinteravgiften skall senast vara betald.

   September                                          

Tisdag 13/9  ARBETSPLIKT* kl 18.00 för medlemmar med  bryggplats nr  501 – 511.

Torsdag 15/9  Informationsmöte för medlemmar kl 18.30. Kallelse kommer.

Lördag 24/9  Placeringslista över uppläggningsområdet anslås i klubbhuset.

Onsdag 28/9  Vaggor och bockar ställs på plats enligt placeringslista. Skall vara märkta med: namn och telefonnummer. Denna märkning ska vara väl synlig efter täckningen. Icke godkänt material får inte användas!

   Oktober                              

Lördag 1/10  Torrsättning kl 07.30. Glöm inte att anmäla ev ändringar om din försäkring. Bortplockning av pallar och förtöjningsutrustning på bryggorna ska ske samma dag.

Söndag 2/10  Torrsättning kl 07.30. Glöm inte att anmäla ev ändringar om din försäkring. Bortplockning av pallar och förtöjningsutrustning på bryggorna ska ske samma dag.

Fredag 14/10  Pubkväll på HBK ingormation anslås i klubbhuset kl 18.30.

Måndag 17/10 Vinterliggarna i sjön får tidigast lägga sig på vinterplatserna.

Söndag 23/10  Vattnet på bryggorna stängs av.

Söndag 30/10  Sista dag för egen upptagning av båten. OBS!

   November                                          

Söndag 27/11  Julglögg i klubbhuset kl 16.00

OBS * = Kallelse anses ha skett genom detta kalendarium utom där särskilt anges att kallelse kommer.

Kalendarium 2022 för utskrift (pdf) Adobe_Acrobat_Pro_PDF