HBK KALENDARIUM 2019

   December        (2018)                                  

Söndag 2/12  Julglögg i klubbhuset kl 16.00

 

   Februari                                                   

Torsdag 21/2  Årsstämma, Hägerstens Medborgarhus kl 19.00

Torsdag 28/2  Sista dag för ändringsanmälan om sommarplats. OBS!

 

   Mars                              

Söndag 3/3  Anmälningslistan för val av vaktnatt finns i klubbhuset. Välj själv datum! Från klockan 10.00 ligger den för påskrift.

Söndag 17/3  Vaktlistan tas ner kl 15.00. OBS!

Söndag 31/3  Sommaravgiften skall senast vara betald

Söndag 31/3  Komplett vaktlista anslås i klubbhuset kl 15.00 OBS! GLÖM EJ att kvittera!

   April                             

Onsdag 10/4  Informationsmöte 18.30  för medlemmar. Kallelse kommer.

Torsdag 11/4  ARBETSPLIKT* kl 18.00. För medlemmar med båtar i sjön, omrörare ska plockas in.

Onsdag 17/4  Möte för nyinvalda medlemar i klubbhuset kl 18.00. Kallelse kommer.

Söndag 21/4 Vinterliggarna i sjön ska ha flyttat till sina ordinarie platser.

Lördag 27/4  Hamnlista för sommarplatser anslås i klubbhuset. kl 12.00. Vattnet på bryggorna kopplas på.

 

   Maj                              

Lördag 4/5  Vårlunch kl 12.00

Lördag 11/5  Sjösättning kl 08.00. Fyll i en ny försäkran/förbindelse om du bytt båt eller försäkringsbolag. Ställ undan ditt pallvirke omgående på anvisad plats.

Söndag 12/5  Sjösättning kl 08.00. Fyll i en ny försäkran/förbindelse om du bytt båt eller försäkringsbolag. Ställ undan ditt pallvirke omgående på anvisad plats.

Tisdag 14/5  ARBETSPLIKT* kl 18.00 för medlemmar med bryggplats nr 601 – 614, 501 – 511. Hamnplan skall städas. Allt som ej tas om hand kastas i sopcontainer som finns på plats.

 

   Juni                               

Torsdag 27/6  ARBETSPLIKT* Rensning av sly mm på hamnplan. Kallelse kommer. kl 18.00

 

   Juli                              

Onsdag 31/7  Sista dag för ändringsanmälan om vinterplats OBS!

 

   Augusti                              

Tisdag 6/8  ARBETSPLIKT* Rensning av sly mm på hamnplan. Kallelse kommer. kl 18.00

Lördag 31/8  Vinteravgiften skall senast vara betald.

 

   September                                          

Torsdag 12/9  ARBETSPLIKT* kl 18.00 för medlemmar med  bryggplats nr 401 – 411, 301 – 313.

Torsdag 19/9  Informationsmöte för medlemmar kl 18.30. Kallelse kommer.

Söndag 22/9  Placeringslista över uppläggningsområdet anslås i klubbhuset. kl 12.00

   Oktober                              

Onsdag 2/10  Vaggor och bockar ställs på plats enligt placeringslista. Skall vara märkta med: namn och telefonnummer. Denna märkning ska vara väl synlig efter täckningen. Icke godkänt material får inte användas!

Lördag 5/10  Torrsättning kl 07.30. Glöm inte att anmäla ev ändringar om din försäkring. Bortplockning av pallar och förtöjningsutrustning på bryggorna ska ske samma dag.

Söndag 6/10  Torrsättning kl 07.30. Glöm inte att anmäla ev ändringar om din försäkring. Bortplockning av pallar och förtöjningsutrustning på bryggorna ska ske samma dag.

Lördag 19/10  ARBETSPLIKT* för vinterliggare i sjön kl 10.00.

Söndag 20/10  Vattnet på bryggorna kopplas bort.

Måndag 21/10 Vinterliggarna får tidigast komma

Torsdag 31/10  Sista dag för egen upptagning av båten. OBS!

 

  December                                          

Söndag 1/12  Julglögg i klubbhuset kl 16.00

OBS * = Kallelse anses ha skett genom detta kalendarium utom där särskilt anges att kallelse kommer.

Kalendarium 2019 för utskrift (pdf) Adobe_Acrobat_Pro_PDF