HBK KALENDARIUM 2023

   Februari                                                   

Torsdag 9/2  Årsstämma Hägerstens Medborgarhus kl 18.00

Tisdag 28/2  Sista dag för ändringsanmälan om sommarplats. OBS!

   Mars                              

Lördag 11/3  Vaktbokningen öppnas i Bas-K för bokning av vaktpass.

Fredag 31/3  Sommaravgiften skall senast vara betald.  OBS!

   April                             

Lördag 15/4 Vattnet på bryggorna sätts på. 

Onsdag 19/4 Informationsmöte för klubbmedlemmar kl. 18.30. Kallelse kommer.

Lördag 22/4 Vinterliggarna i sjön skall ha flyttat till sina ordinarie platser.

Lördag 29/4  Hamnlista för sommarplatser anslås i klubbhuset.

Lördag 29/4  Vårlunch anmälan anslås i klubbhuset. kl. 12.00

   Maj                              

Lördag 6/5  Sjösättning kl 08.00. Anmälan i klubbhuset vid ankomst.

Söndag 7/5  Sjösättning kl 08.00. Anmälan i klubbhuset vid ankomst.

Onsdag 10/5  ARBETSPLIKT* kl 18.00 för medlemmar med bryggplats nr 401 – 411.

   Juli                              

Lördag 1/7  ARBETSPLIKT* Rensning av sly mm på hamnplan. Kallelse kommer. kl 10.00

Måndag 31/7  Sista dag för ändringsanmälan om vinterplats OBS!

   Augusti                              

Lördag 12/8  ARBETSPLIKT* Rensning av sly mm på hamnplan. Kallelse kommer. kl 10.00

Torsdag 31/8  Vinteravgiften skall senast vara betald.

   September                                          

Tisdag 12/9  ARBETSPLIKT* kl 18.00 för medlemmar med  bryggplats nr  301 – 313.

Torsdag 14/9  Informationsmöte* för medlemmar kl 18.30. Kallelse kommer.

Lördag 23/9  Listan över vinterplacering på land anslås i klubbhuset.

Onsdag 27/9  Pallning plockas fram för granskning. Skall vara märkta med: namn och telefonnummer. Denna märkning ska vara väl synlig efter täckningen. Icke godkänt material får inte användas!

Lördag 30/9  Torrsättning kl 07.30. Glöm inte att anmäla ev ändringar om din försäkring. Bortplockning av pallar och förtöjningsutrustning på bryggorna ska ske samma dag.

   Oktober                              

Söndag 1/10  Torrsättning kl 07.30. Glöm inte att anmäla ev ändringar om din försäkring. Bortplockning av pallar och förtöjningsutrustning på bryggorna ska ske samma dag.

Lördag 14/10 Vinterliggarna i sjön får tidigast lägga sig på vinterplatserna.

Söndag 22/10  Vattnet på bryggorna stängs av.

Söndag 29/10  Sista dag för egen upptagning av båten. OBS!

   December                                          

Lördag 2/12  Julglögg i klubbhuset kl 16.00

OBS * = Kallelse anses ha skett genom detta kalendarium utom där särskilt anges att kallelse kommer.

Kalendarium 2023 för utskrift (pdf) Adobe_Acrobat_Pro_PDF