HBK KALENDARIUM 2024

   Februari                                                   

Torsdag 15/2  Årsstämma Hägerstens Medborgarhus kl 18.00

   Mars                              

Lördag 9/3  Vaktbokningen öppnas i Bas-K för bokning av vaktpass.

Fredag 29/3  Sommaravgiften skall senast vara betald.  OBS!

   April                             

Lördag 13/4 Vattnet på bryggorna sätts på. 

Onsdag 17/4 Informationsutskick till medlemmar inför sjösättning.

Lördag 20/4 Vinterliggarna i sjön skall ha flyttat till sina ordinarie platser.

Lördag 27/4  Hamnlista för sommarplatser anslås i klubbhuset.

Lördag 27/4  Vårlunch anmälan anslås i klubbhuset. kl. 12.00

   Maj                              

Lördag 4/5  Sjösättning kl 07.30. Anmälan i klubbhuset vid ankomst.

Söndag 5/5  Sjösättning kl 07.30. Anmälan i klubbhuset vid ankomst.

Tisdag 7/5  ARBETSPLIKT* kl 18.00 för medlemmar med bryggplats nr 201 – 211.

   Augusti                              

Fredag 30/8  Vinteravgiften skall senast vara betald.

   September                                          

Tisdag 10/9  ARBETSPLIKT* kl 18.00 för medlemmar med  bryggplats nr  102 – 113.

Torsdag 12/9  Informationsutskick till medlemmar inför upptaget.

Lördag 21/9  Listan över vinterplacering på land anslås i klubbhuset.

   Oktober                              

Onsdag 2/10  Pallning plockas fram för granskning. Och vara märkta med namn och telefonnummer. Ej godkänt material får inte användas!

Lördag 5/10  Torrsättning kl 07.30. Anmälan i klubbhuset vid ankomst. Bortplockning av pallar och förtöjningsutrustning på bryggorna ska ske samma dag.

Söndag 6/10  Torrsättning kl 07.30. Anmälan i klubbhuset vid ankomst. Bortplockning av pallar och förtöjningsutrustning på bryggorna ska ske samma dag.

Lördag 12/10 Vinterliggarna i sjön får tidigast lägga sig på vinterplatserna.

Söndag 20/10  Vattnet på bryggorna stängs av.

Torsdag 31/10  Sista dag för egen upptagning av båten. OBS!

   December                                          

Lördag 7/12  Julglögg i klubbhuset kl 16.00

OBS * = Kallelse anses ha skett genom detta kalendarium utom där särskilt anges att kallelse kommer.

Kalendarium 2024 för utskrift (pdf) Adobe_Acrobat_Pro_PDF