logo_98x61Om HBK

Hägerstens båtklubb bildades den 28 april 1928, det var huvudsakligen arbetare vid Olsson och Rosenlund som var med och startade föreningen.

Ända in på 1980-talet var båtklubbarna en del av den svenska folkrörelsen. Man hade en liten båt, man behövde någonstans att förtöja den och båten var i huvudsak det enda stora fritidsintresset man hade. Man gjorde saker gemensamt – och så billigt som möjligt.

Numera märks en tydlig trend av att man inte är

”medlem i en båtklubb” utan man snarare ”har en båtplats”.

Utan att ta ställning för det ena eller det andra så innebär det ett förändrat båtliv – bättre eller sämre vet ingen. I HBK ser vi lite av den trenden, men vi hoppas att gemenskapen och den ideella tanken får fortsätta att leva vidare. HBK ska alltså inte ses som en ”förvaringsplats för båten”, utan en ideell förening där alla hjälps åt med det som måste göras!

Idag har vi ca 250 medlemmar varav ca hälften är båtägare. Vår ledstjärna är att vara en levande klubb där vi kan umgås och ha ett trevligt båtliv tillsammans. Vi värnar om miljön genom att aktivt följa upp lagar och regler.

Vi jobbar också för en aktiv ungdomsverksamhet tillsammans med klubbarna runt omkring oss.

iklubbhuset_liten