HBKs styrelse

Obs gemensam e-postadress till styrelsen: info@hagerstensbatklubb.se

Ordförande:
Alf Lundström, 070-539 74 31

Vice ordförande/miljöansvarig:
Thomas Johansson Greene, 073-988 78 11

Sekreterare:
Jimmy Judén, 0730-796334

Kassör:
Rolf Melander, 0708-247060

Hamnkapten:
Robert Holst, 070-294 31 01

Utbildningsansvarig:
Stefan Bäckfors, 0705-958645

Vaktchef:
Viktor Karlsson, 072-209 9174

Revisorer

Jonas Domeij, 0704163852

Björn Ahlqvist, ord, 08-646 98 99

Anders Larsson, suppleant, 076-1441374

Hamngrupp

Jonny Wallentin, 070-149 8361

Erik Jakobsson, 0704-226 459

Rolf Melander, 070-824 70 60

Viktor Karlsson, 072-209 9174

Thomas Johansson Greene, 073-988 78 11

Resurser

Anders Aldén

Valberedning

Sammankallande, Staffan Eklöv, 0702-056802

Erik Jacobsson, 0704-226459

Kristoffer Bång, 0708-923575

Webmaster

Thomas Johansson Greene, 0739-887811