HBKs styrelse

Obs gemensam e-postadress till styrelsen: info@hagerstensbatklubb.se

Ordförande:
Thomas Johansson Greene, 073-988 78 11

Vice ordförande/Kassör:
Rolf Melander, 070-8247060

Sekreterare:
Jimmy Judén, 073-0796334

Ledamot:
Jonny Wallentin, 070-149 8361

Hamnkapten/Miljöansvarig:
Robert Holst, 070-294 31 01

Utbildningsansvarig:
Christian Thorsen, 0708-748802

Vaktchef:
Viktor Karlsson, 072-209 9174

Revisorer

Anders Larsson, 076-1441374

Björn Ahlqvist, ord, 08-646 98 99

Peter Schultz, suppleant, 070-3766710

Hamngrupp

Jonny Wallentin, 070-149 8361

Rolf Melander, 070-824 70 60

Viktor Karlsson, 072-209 9174

Thomas Johansson Greene, 073-988 78 11

Resurser

Valberedning

Sammankallande, Staffan Eklöv, 070-2056802

Astrid Elander, 073-6649856

Kristoffer Bång, 070-8923575

Webmaster

Thomas Johansson Greene, 073-9887811