HBKs styrelse

Obs gemensam e-postadress till styrelsen: info@hagerstensbatklubb.se

Ordförande:
Alf Lundström, 070-539 74 31

1

Vice ordförande/vaktchef:
Sören Löfgren, 070-537 66 66

Sekreterare:
Jimmy Judén, 0730-796334

Kassör:
Jill Liniger, 0728-882945

5

Hamnkapten:
Robert Holst, 070-294 31 01

7

Miljöansvarig:
Thomas Johansson Greene, 073-988 78 11

Utbildningsansvarig:
Viktor Karlsson, 072-209 9174

Revisorer

Jonas Domeij, 0704163852

Björn Ahlqvist, ord, 08-646 98 99

Ulf Tidbeck, suppleant, 08-88 50 45

Hamngrupp

Jonny Wallentin, 070-149 8361

Erik Jakobsson, 0704-226 459

Rolf Melander, 070-824 70 60

Viktor Karlsson, 072-209 9174

Thomas Johansson Greene, 073-988 78 11

Resurser

Anders Aldén

Valberedning

Sammankallande, Rolf Melander, 070-824 70 60

Jacob Samuel, 073-505 75 55

Robert Kedert, 070-524 21 91

Webmaster

Thomas Johansson, 0739-887811