previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

 Välkommen till HBK!

HBK är en allmännyttig ideell förening vars syfte är att främja båtsporten och bereda goda hamn- och uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar samt verka för ett gott sjömanskap och stort sjösäkerhets- och miljömedvetande. HBKs ungdomsverksamhet syftar till att främja ungdomarnas sjömanskap och deras sjösäkerhetsmedvetande.

Verksamheten i HBK bedrivs genom ideellt arbete där alla båtägande medlemmar har skyldighet att medverka i de olika arbetsplikterna. 

Uppläggningsplats för båtar vintertid finns i anslutning till hamnen. Klubben har även möjlighet att låta båtar ligga isfritt i vattnet i hamnen under hela vintern, s.k. ”vinterliggare”.

HBK har i dag drygt 300 medlemmar varav ca hälften är båtägare. Klubben har en väntelista för medlemmar som önskar en båtplats. Beroende på tillgång av platser kan det vara möjligt att omgående få tillgång till båtplats inom HBK. Önskar du ta kontakt med HBK använd ”Kontakt” alternativt ansök om medlemskap på hemsidan.

Hitta till oss: N59 18,45´ – E17 58,40´

Vinterplatser

Om du är intresserad av att ha båten kvar i sjön under vintern så finns det möjlighet i vår isfria hamn. Gör en anmälan om plats här. OBS! För att få plats i hamnen ska båten vara inom följande mått: 12 x 4 meter längd och bredd och ej överskrida 12 ton.

Aktuellt:

Nyhetsbrev nr 4
Finns under medlemssidorna!

SJÖLOTSENS KURSER
Finns nu under Verksamhet/kurser!