logo_98x61Miljöpolicy

Allmänt

Hägerstens Båtklubb verkar för att medlemmarna ska få en maximal båtupplevelse med minimal påverkan på naturen.

Det ska finnas en av styrelsen utsedd person som är miljöansvarig. Den miljöansvarige ansvarar inför styrelsen för information och efterlevnaden av denna miljöpolicy inom HBK, samt att HBKs avfallshanteringsplan hålls aktuell.

Miljöstationen

Miljöstationen för miljöfarligt avfall på hamnområdet disponeras i samverkan med Dalbo Båtsällskap (DBS) vilket innebär att båtklubbarna sköter om miljöstationen vart annat år. HBK har ansvar jämna år.

I miljöstationen finns uppsamlingskärl för olja, oljefilter, färgrester, batterier m.m.

Det ska alltid finnas absorptionsmaterial för uppsugning av spill på miljöstationens golv.

Ordningen i miljöstationen övervaskas av utsedda miljöansvariga inom respektive klubb under ansvarstiden.

Ansvaret för tömning av det miljöfarliga avfallet då uppsamlingskärlen är fulla har HBKs miljöansvarig. Auktoriserat renhållningsföretag ansvarar för tömningen av miljöstationens innehåll. Datum för tömningen av de olika fraktionerna i miljöstationen ska antecknas.

Miljöstationen ska alltid vara låst för att förhindra obehöriga att sabotera stationen och släppa ut det miljöfarliga avfallet.

Genom anslag i miljöstationen informeras medlemmarna hur det miljöfarliga avfallet ska hanteras och placeras.

Läs den fullständiga miljöpolicyn här:

Miljöpolicy 2019 Adobe_Acrobat_Pro_PDF

Avfallshanteringsplan för HBK Adobe_Acrobat_Pro_PDF

mas