logo_98x61Miljöpolicy

Allmänt

Hägerstens Båtklubb verkar för att medlemmarna ska få en maximal båtupplevelse med minimal påverkan på naturen.

Det ska finnas en av styrelsen utsedd person som är miljöansvarig. Den miljöansvarige ansvarar inför styrelsen för information och efterlevnaden av denna miljöpolicy inom HBK, samt att HBKs avfallshanteringsplan hålls aktuell.

Miljöstationerna

Det finns två miljöstationer som disponeras av HBKs medlemmar. I den ena (gröna plåtskåpet) finns uppsamlingskärl för olja och glykol och i den gamla miljöstationen lämnas batterier, oljefilter, färgburkar och sliprester m.m.

Det ska alltid finnas absorptionsmaterial för uppsugning av spill på miljöstationens golv.

Ansvaret för tömning av det miljöfarliga avfallet då uppsamlingskärlen är fulla har HBKs miljöansvarig. Auktoriserat renhållningsföretag ansvarar för tömningen av miljöstationens innehåll. Datum för tömningen av de olika fraktionerna i miljöstationen ska antecknas.

Miljöstationen ska alltid vara låst för att förhindra obehöriga att sabotera stationen och släppa ut det miljöfarliga avfallet.

Genom anslag i miljöstationen informeras medlemmarna hur det miljöfarliga avfallet ska hanteras och placeras.

Läs den fullständiga miljöpolicyn här:

Miljöpolicy 2024 Adobe_Acrobat_Pro_PDF

Avfallshanteringsplan för HBK Adobe_Acrobat_Pro_PDF

mas