Länkar

SMBF
Saltsjön Mälarens Båtförbund

HBK är ansluten till det regionala båtförbundet Saltsjön Mälarens Båtförbund (SMBF). Ca 280 båtklubbar är anslutna till SMBF. De regionala förbunden är i sin tur anslutna till riksorganisationen SBU Svenska Båtunionen. Vi betalar en årlig avgift om 60:- per medlem till SMBF.

SBU
Svenska Båtunionen

Svenska Sjö
Svenska Sjö försäkrar båtar. Försäkringar till rabatterade priser för båtklubbsmedlemmar. Rabatt om du har nautisk kompetens. Klubben får ett bidrag om man har Svenska Sjös banner på sin tidning/hemsida.

MYS
Motor Yacht Society

En ideell förening vars uppgift är att vårda och bevara, samt främja intresset för gamla maskindrivna nöjesbåtar. HBK har flera båtar invalda i MYS – anmäl dig som supportermedlem här!

SeaSea

Erlandssons brygga