Nyhetsbrev2

Nyhetsbrev2

Posted by tompelompen@gmail.com in Nyhetsbrev

INFÖR SJÖSÄTTNINGEN 4-5 MAJ

I likhet med de senaste åren är sjösättningen uppdelad i två pass på lördag och två pass på söndag. Tider och vilka det gäller framgår nedan. Se till att vara på plats innan ditt pass för att anmäla dig i klubbhuset så vi kan starta varje pass i tid. Det kommer finnas ett fik i klubbhuset med personal på plats båda dagarna med försäljning av fika, mackor, kaffebröd, korv och hamburgare.

MILJÖSTATIONER

När ni använder våra miljöstationer den gamla i trä är den för batterier, färgburkar, bränsle och oljefilter. Den i plåt är till för olja och glykol att tömma i de gröna tunnorna. Se till att rätt fraktion hamnar i rätt kärl, det slarvas en hel del med det.

HAMNPLAN

I dag har vi två uppställningsplatser för båtars pallning. De skall hållas kompakta detta medför att det endast är tillåtet med vaggor, bockar, stöttor och pallvirke som ska vara märkt med namn och telefonnummer. Täckställningen skall vara märkt och buntats ihop om den förvaras vid staketet. Alltså inte lösa rör. Det är inte tillåtet med att lämna presenningar efter staketet under sommaren. Den får ni som båtägare ta hand om. Vattendunkar skall packas i svarta säckar om det skall stå vid staketet. Tvättning av båt på hamnplan med högtryckstvätt är inte tillåtet sista veckan innan sjösättning med tanke på båtar som målar och fernissar in i det sista.

MASTSKJULET

Förvaring av utrustning i mastskjulet är inte tillåtet utan att först stämt av med hamnkapten. Du som nyttjar denna möjlighet kommer att bli debiterad 300 SEK för nyttjandet. Utrustningen ska vara märkt med namn och telefonnummer. Icke märkt utrustning kommer att lyftas ut!

KASSERAT MATERIAL

Släng inte era gamla pressar i blå container. Lägg dessa snyggt hopvikta bredvid vid gröna planket. Den pallning som skall kasseras skall läggas vid gröna planket. Det kommer finnas en container som detta slängs i på arbetsplikten den 7/5.

EGENKONTROLL

En bra länk att titta på inför sjösättningen för den egna kontrollen
HBK Egenkontroll inför sjösättningAdobe_Acrobat_Pro_PDF

SJÖSÄTTNINGSGRUPPER
Lördag 4 maj lö 07.30Lördag 4 maj kl 10.30
Tom Olsson
Lars Olsson
Björn Ahlqvist
Kristoffer Bång
Henrik Aldén
Lars Haraldsson
Anders Sjölund
Karl-Johan Tomscak
Rolf Svartström
Johan Moreau
Doris Dolietis
Hans Westerling
Inga Britt Aldén
Staffan Eklöv
Krister Einarsson
Christoffer Riddersholm
Lina Thunman
Bengt Krantzén
Thomas Johansson Greene
Björn Thuresson
Farhad Basiri
Birgitta Chincholle
Nikolina Samuelsson
Johan Björn
Gunnar Slätt
Jan-Erik Ahlgren
Per Forslin
Jakob Samuel
Gertrud Svensén
Mats Wester
Fredrik Liander
Jesper Höglin
Daniel Stolper
Mats Odestig
Astrid Elander
Niklas Harju
Marie Wallmark
Gustav Palmqvist
Andreas Grass
Natali Fikas
18 st22 st
Söndag 5 maj 07.30Söndag 5 maj kl 10.30
Per-Olof Lindh
Jan-Olov Lundgren
Peter Shultz
Bo Jansson
Robert Kedert
Lennart Ringström
Jimmy Judén
Charlotte Jädeby
Peter Andersson
Lars G Eriksson
Viktor Karlsson
Magnus Lindholm
Christian Thorsen
Lasse Ionnidis
Andy Drake
Marvin Liljegren
Erik Jacobsson
Björn Hygrell
Salim Karadia
Edvin Lindsten
Karl Torring
Fredrik Agreinus
Tobias Åström
Noah Mantel
Björn Aspelin
Mats Falk
Ragnar Strigård
Håkan Sernbrandt
Stefan Dourrouj
Anders Larsson
Staffan Celmins
Jill Liniger
Per Palmgren
Kent Kälveby
Alexander Krzymowski
Jim Dowling
Rasmus Lundberg
Karim El Attar
Fredrik Gemzell
Jon Helmerson
Karl Fock
Patrik Lange
Philip Svahn
Victor Karlsson
21 st23 st

Vi hoppas på en bra och olycksfri sjösättning, samt att du som medlem iakttar hamngruppens anvisningar, samt hjälper till med de arbetsuppgifter som hamngruppen önskar!

Styrelsen

21 apr 2024 no comments

Post a comment